Jubileusz 60-lecia drużyny - 22-23.04.2017.

Druhny - ze wszystkich osiemnastkowych pokoleń - to jest nasze święto i okazja do spotkania.

Zapraszamy do udziału w przygotowaniach, prosimy o wsparcie, pomoc i propagowanie informacji, które będą tu na stronie publikowane.

Komitet Organizacyjny Jubileuszu

W skład weszły harcerki z różnych pokoleń Drużyny. Wspólnie naradzamy się, jak uczcić nasz jubileusz, dzielimy pracą i już wykonujemy potrzebne działania. Zapraszamy wszystkie chętne do włączenia się w przygotowania - kontakt mailowy: osiemnastka.wierchy@gmail.com 

 

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 18 ŁDH-ek WIERCHY im. Marii Porzezińskiej:

Małgosia Domagalska-Adamiec

Mirka Gaudysińska-Witczak

Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz - Karaś

Jadwiga Kobylańska - Małgośka

Tatiana Korycka

Anna Kowalczyk-Labich - Hanka

Małgorzata Miecznikowska-Pisarska - Myszka

Anna Ninard-Kubisiak

Bożena Pająk-Dzięcielewska

Edyta Pielużek

Anna Szychowska-Zarzycka

Zgłoszenia na Święto i wpłaty

Pozostał do naszego spotkania ostatni miesiąc. Rozsyłamy już zaproszenia, część pocztą tradycyjną, ale także elektronicznie.

 

Tutaj możesz pobrać elektroniczną wersję zaproszenia.

 

Prosimy o udostępnianie go znajomym.

 

Bardzo gorąco prosimy także o zgłaszanie udziału - na adres naszej poczty elektronicznej:

osiemnastka.wierchy@gmail.com

lub na podany w zaproszeniu numer telefonu - smsem.

Ze względu na miejsce święta bardzo zależy nam na wcześniejszej orientacji w liczbie uczestników, aby dobrze się przygotować.

Odpowiedzi na zgłoszenia będą dokonywane raz w tygodniu - w weekendy. Komitet to także osoby pracujące, prowadzenie przygotowań jest możliwe w dniach wolnych od pracy zawodowej. Prosimy uprzejmie o cierpliwość.

 

Nasza impreza finansuje się wyłącznie z naszych składek. Prosimy uczestników - ale także każdego, kto zechce nasze przygotowania wesprzeć - o wpłaty na konto

 

Hufiec Łódź -Bałuty "Promienistych"

ul. Wrześnieńska 64

85 1240 3073 1111 0010 3250 3493

z dopiskiem "Jubileusz 18 ŁDH".

PILNIE ZBIERAMY DANE KONTAKTOWE!

Chcemy dotrzeć do jak największej liczby dawnych harcerek - w tym celu zbieramy dane do kontaktu.

 

Prosimy o zgłaszanie się na mail (osiemnastka.wierchy@gmail.com) lub do członkiń Komitetu Organizacyjnego, podając nam swój adres - najlepiej mailowy (co pozwoli zaoszczędzić na kosztach wysyłki informacji i zaproszeń).

 

 

Pełna informacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko (także panieńskie);
  • adres mailowy;
  • ewentualnie adres zamieszkania lub do korespondencji.
Bieżące prace

W dniu 11. czerwca 2016 r odbyło się w licznym gronie spotkanie reprezentującym różne osiemnastkowe pokolenia - mamy pierwszy, dość już konkretny plan obchodów. 

 

Ustaliłyśmy konkretny termin święta - 22 - 23 kwietnia 2017 r.

 

Plan Święta Drużyny:

22 kwietnia - sobota

- wystawa prezentująca historię i dorobek drużyny: kroniki, albumy, zdjęcia, proporce, pamiątki, uzupełnianie dowodu osobistego;
- apel rocznicowy;
- kominek: „Historia drużyny w piosenkach”. 

 

23 kwietnia - niedziela

- spotkanie na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej przy grobach Hanny i Jerzego Miecznikowskich, spacer

- spotkanie przy herbatce, rozmowy, wspomnienia, projekcja filmów harcerskich (Arsenał w Łowiczu i inne).

 

 Wszelkie uwagi i zapytania proszę kierować na mail kontaktowy: osiemnastka.wierchy@gmail.com

Pamiątkowa jednodniówka

Na 60-lecie planujemy wydanie jednodniówki w innej niż dotychczas formie - jako swoistego "wyciągu" z kronik, z opisami wydarzeń i zdjęciami - na subskrypcję rozpisaną wcześniej, bo nie mamy środków pozwalających sfinansować to przedsięwzięcie. Koszt jednego egzemplarza szacujemy na ok. 120 zł.

 

Jednodniówka w chronologicznym układzie przedstawiałaby kolejne lata opisane w kronice, z krótką informacją dotyczącą poszczególnych wydarzeń. Wybrane, najważniejsze wydarzenie byłoby wzbogacone o zdjęcia wybrane z kroniki.

 

Obecnie trwają prace nad przeglądaniem i naprawami kronik, przygotowywane są spisy treści poszczególnych tomów.

Idzie to bardzo powoli,a praca jest niewątpliwie ciekawa. Tym niemniej nie zdążymy do święta z przygotowaniem całości - ale chcemy jakiś wstępny efekt już przedstawić. Liczymy wtedy na składanie uwagi i propozycji.

 

Jeśli czasu, sił i środków wystarczy, planujemy także opracowanie kronik w formie elektronicznej.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )