KRONIKI DRUŻYNY

 

Kronika nasza, choć potężnych rozmiarów, towarzyszy nam wszędzie. Staramy się, by wszyscy ciekawi ludzie, z którymi się zetknęłyśmy napisali w niej choć kilka słów. W ciągu czterdziestu lat udało się nam zebrać sporo autografów. Oto niektóre z nich:

 

 

 

 

 

Naczelnik Harcerstwa hm Zofia Zakrzewska

 

Ze wzruszeniem przeczytałam w prasie notatkę o trzech łódzkich harcerkach, które uratowały dom od pożaru. Szybka orientacja, odwaga i natychmiastowe działanie - to cechy nieodłączne od postawy prawdziwie harcerskiej. Fakt ten jest wzorem godnym naśladowania.

Życzę całej Drużynie ciekawej i pożytecznej pracy

w nowym roku harcerskim.

Czuwaj !

Warszawa 03.10.1959 r.

 

 

 

Druh Aleksander Kamiński

 

Cieszę się, że byłem w Drużynie, która wybrała swoją patronką Marię Porzezińską. Właśnie druhnę Porzezińską - nie kogoś innego.

Cieszę się, że wpisuję się do kroniki, w której jest wlepiony list Druhny Naczelniczki z 03.10.1959 r.

I życzę Wam Druhny - aby Wasze zastępy i każda z Was stawały się coraz bardziej dzielne i samodzielne.

Czuwaj !

Łódź 22.01.1960 r.

 

 

Dh phm Bogusław Kowalczyk „Cicha Woda” - Komendant Zgrupowania BKD

 

Cieszymy się bardzo, że możemy Was Druhny ugościć na Wielkopolskiej ziemi - że poznaliśmy tak miłą, zgraną, pracowitą, obowiązkową Drużynę - że przywiązujecie tak wielką wagę do tradycji, którą same tworzyłyście. Życzymy Wam pięknych dni obozowych, wypoczynku - w ciągu roku harcerskiego dużo sukcesów i pożytecznej służby.

Czuwaj !

Mierzyń 15.07.1961 r.

 

Olga Małkowska

 

Góry nasze, turnie, skały

Uczcie nas z ksiąg waszych kart

Dajcie nam lot orli, śmiały

Dajcie nam granitów hart.

 

Choć życia zgasną watry

Jeszcze nas „Pędziwiatry”

Do niebios wiedzie stref

Wasz święty zew...”

 

( Wyjątek z pieśni zastępu „Pędziwiatrów”)

Zakopane20.04.1965 r.

Komendant Hufca „Promienistych” mgr Marian Kierczuk, hm PL

 

Druhny !

Piętnaście lat temu w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Wspólnej powołano Waszą Drużynę. Drużyna legitymuje się wielkimi osiągnięciami wychowawczymi. Wiele harcerek, członkiń pomarańczowej „18-stkI” wyrosło na dzielne kobiety, ukończyło szkoły różnego typu, uczelnie, założyło rodziny. Stało się to dlatego, że pobyt

w Drużynie, wspólne obozy, ogniska stworzyły warunki zawiązywania przyjaźni, kształtowania charakteru. Przez cały okres tych 15 lat we wszystkich poczynaniach towarzyszyła Wam Bohaterka Drużyny - Maria Porzezińska. Jej postać była dla Was przewodnikiem w życiu, w służbie dla społeczeństwa i ojczyzny. 18 Łódzka Drużyna Harcerek dobrze się zasłużyła społeczności bałuckiej”.

19.04.1972 r.

 

 

Zdzisława Bytnarowa ( matka „Rudego”)

 

Nauka jest najzaszczytniejszą służbą Ojczyźnie”

06.05.1972 r.

 

 

Stanisław Bogdanowicz, naczelnik ZHP

 

Z okazji miłego i ważnego spotkania życzę Druhnom wiele radości, spełnienia oczekiwań i zamierzeń.”

06.05.1972 r.

 

 

Katarzyna Rytwińska

 

Życzenia najlepszych osiągnięć wychowawczych przekazują uczestniczki byłej konspiracyjnej Drużyny Harcerskiej „Mury” w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.”

06.05.1972 r.

 

 

Józefa Kantor ( była drużynowa „Murów” )

 

Z okazji dni Chorągwi Łódzkiej i miłego spotkania, życzę Drużynie owocnej pracy nad młodzieżą.”

06.05.1972 r.

 

 

Łącznicy Harcerskiej Poczty Polowej ( 11 podpisów )

 

Drużynie im. Marii Porzezińskiej -

harcerki i harcerze - Łącznicy Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego 1944 r. z okazji uroczystości nadania bratniemu Hufcowi Polesie imienia Harcerskiej Poczty Polowej.

Czuwaj !”

08.05.1972 r.

 

 

Władysława Matuszewska, hm PL

 

Pamiętajcie, że w każdą pracę podjętą z Powołania, czyli głosu wewnętrznego wkładamy serce, wszystkie najlepsze myśli i czyny. Nie ma bowiem wysokich i niskich stanowisk. Są tylko dobrze lub źle podjęte i spełnione obowiązki.”

Świętouść 09.08.1972 r.

 

 

Melchior Wańkowicz

 

Od harcerza, który ukończył kurs instruktorski w Sokolem w roku 1912”.

11.12.1972 r.

 

 

B. żołnierz O. od. Wydz. NP (podpis nieczytelny)

 

Szczepowi „Szarych Szeregów” ku pamięci spotkania z Hubalczykami, aby głęboko zasiali w swych sercach ideę naszego Wodza - majora Hubala”.

11.12.1972 r.

Henryk Osowski „Dołęga” b. adiutant mjr Hubala

 

Szczepowi „Szarych Szeregów” imiennikom wspaniałych harcerzy - powstańców.”

11.12.1972 r.

 

 

Stanisław Broniewski „Stefan Orsza” - „Witold” - „K.Krzemień”

 

Chcemy Wam przekazać wiele i zawsze zachodzi

obawa czy umiemy.

Czuwajcie !”

27.01.1973 r.

 

 

Alina Okońska - Riedel z „Parasola”, M. Stypułkowska - Chojecka „Kama”

 

18 Drużynie Harcerek z okazji pięknej uroczystości w szczepie „Zośki”

27.01.1973 r.

 

 

mgr Maciej Łukowski, zastępca Komendanta Chorągwi

 

Sympatycznej drużynie o pięknych tradycjach i konsekwentnym kronikarstwie z życzeniami pięknych dni obozowych”.

 

13.08.1973 r.

 

Leszek” - Stanisław Gajek

 

18 Drużynie z Hufca „Promienistych” życzenia wielu organizacyjnych sukcesów, zawsze miłych wakacji i dobrej nauki

życzy b. „Promienisty”

 

10.05.1974 r.

 

Ryngwelski Franciszek

 

18 Drużynie Harcerek z Łodzi na pamiątkę spotkania - dawny działacz Związku Polaków w Niemczech i były drużynowy drużyny im. T. Kościuszki w Ugoszczy ( założonej w 1924r.)”

 

Ugoszcz 21.08.1974 r.

 

 

Wpisy druhen z konspiracyjnej drużyny „Mury” - Wandy Zaorskiej, Anny Burdówny.

24.04.1978 r.

 

 

Stanisław Broniewski „Stefan Orsza”

 

Widujmy się jak najczęściej.”

Orsza”

27.05.1979 r.

 

 

Marcin Marciniak (brat Floriana)

 

Spotkanie na uroczystości wręczenia sztandaru Szczepowi ZHP im. Floriana Marciniaka w Gdańsku było niezwykle wzruszające. Cieszę się, że spotkałem na tej uroczystości przedstawicielki 18 ŁDH im. Szarych Szeregów. Niech ideały, które przyświecały działalności patriotycznej w najtrudniejszych dziejach naszego Narodu - Szarym Szeregom oraz ich przywódcom z naczelnikiem hm Florianem Marciniakiem, przyświecają również druhnom z 18 ŁDH przy uwzględnieniu zmienionych warunków w Polsce Ludowej.”

27.05.1979 r.

 

 

Stanisław Broniewski „Stefan Orsza”

 

Jak to dobrze że byliście dziś pod Arsenałem. Byliście, więc rozumiecie, czujecie.”

Jubileuszowy Arsenał 30.03.1980 r.

Wpisy wielu „Szaroszeregowców”

Jubileuszowy Arsenał

30.03.1980 r.

 

 

Kahel b. naczelnik ZHP w Niemczech

 

18 Drużynie Harcerek im. Marii Porzezińskiej z Łodzi z serdecznymi pozdrowieniami

Czuwaj !”

10.06.1981 r.

 

 

Agata Wysiecka

 

Jestem wdową po nauczycielu, pomagałam w utrwalaniu języka ojczystego na ziemi kaszubskiej”.

20.08.1981 r.

 

 

Jerzy Potyński, Stanisław Potyński

 

Czuwaj !

Spotkaliśmy się my - b. członkowie Szarych Szeregów z drużyną imienia naszej towarzyszki Broni, aby przekazać Wam wrażenia z owych czasów, kiedy harcerstwo polskie nazywało się Szarymi Szeregami. Chcielibyśmy, aby spotkanie to było przekazaniem pałeczki w młodsze ręce, aby naszym wspólnym celem była, jest i będzie służba Polsce.”

 

26.09.1981 r.

 

 

Jadwiga Rolińska

 

Haniu - tyle wspomnień a poza tym to wielkie dzieło braterstwa i Kuźnia charakterów. Winszuję wszystkim druhnom drużynowym 18-stki.”

 

 

 

Podpis nieczytelny

 

Miłym druhnom 18 ŁDH

były legioner”

22.01.1983 r.

 

 

Harcerze z 6 WDH im. W. Sikorskiego:

phm Stefan Bułkiszewski, pwd. Mariusz Nowakowski, Tomasz Drzewiecki

 

Ze słowami wiary, że w naszym braterstwie leży nadzieja na odrodzenie i przyszłość.”

22.01.1983 r.

 

 

Na Zlocie w Zegrzu wpisali się do kroniki:

prezydent Lech Wałęsa, ksiądz Prymas Józef Glemp,

minister Bartoszewski, premier Józef Oleksy i wielu innych.

04.08.1995 r.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )